IPOS Vatroservis

Početna / Zaštita od požara

Zaštita od požara

Zaštita od požara obuhvata skup mera za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara. Sistemu zaštite od požara podležu svi državni organi, privredna društva, kao i druga pravna i fizička lica (iz Zakona o zaštiti od požara).
Osnovni cilj primene mera zaštite od požara jeste zaštita života ljudi, materijalnih dobara i životne sredine. Kao kompanija sa višedecenijskim iskustvom u ovom poslu, naš zadatak je da unapredimo i učvrstimo pozitivne stavove i ponašanja svih subjekata zaštite od požara.
U oblasti zaštite od požara bavimo se:
 • Projektovanjem
  • instalacija za gašenje požara
  • sistema za detekciju i dojavu požara
  • sistema za gašenje požara
  • hidrantske instalacije i mreže
 • Ispitivanjem
  • protivpožarnih aparata tipa S
  • protivpožarnih aparata tipa Co2
  • protivpožarnih aparata tipa FE36
  • pritiska u instalacijama hidrantske mreže
 • Servisiranjem
  • svih vrsta prenosnih protivpožarnih aparata
  • stabilnih sistema za gašenje požara
  • remontom i zamenom ventila na hidrantskoj mreži
 • Obukom
  • obuka zaposlednih iz oblasti zaštite od požara
  • osposobljavanje zaposlenih za rukovanje i manipulaciju protivpožarnim sredstvima
  • osposobljavanje zaposlenih za pravilno postupanje u vanrednim situacijama
  • periodične provere znanja zaposlenih iz oblasti ZOP
  • ostali oblici edukacije iz oblasti ZOP
 • Normativnom delatnošću
  • izrada referata iz oblasti ZOP
  • izrada pravilnika iz oblasti ZOP
  • izrada programa obuke iz oblasti ZOP
  • izrada plana zaštite od požara
  • izrada elaborata zaštite od požara
  • analiza požarne ugroženosti
  • izrada plana evakuacije u slučaju požara
 • Nadzorom kao odgovorno lice za zaštitu od požara
  • nadzor nad izvođenem radova koji mogu prouzrokovati požar
  • nadzor nad izvođenjem radova na stabilnim sistemima za gašenje požara
  • nadzor nad izvođenjem radova na hidrantskoj instalaciji
 • Prometom roba
  • prodaja svih vrsta i tipova protivpožarnih aparata
  • prodaja rezervnih delova za protivpožarne aparate
  • prodaja rezervnih delova za hidrantsku mrežu
  • prodaja znakova, nalepnica, tabli upozorenja

Konsalting, bezbednosni inženjering,
stručno osposobljavanje.