IPOS Vatroservis

Početna / Zakonske obaveze

Zakonske obaveze

Bezbednost i zdravlje na radu

 • Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavci se obavezuju da svakom zaposlenom obezbede rad na radnom mestu na kome su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu... saznajte više
  Poslodavac je dužan da obezbedi da radni proces bude prilagođen telesnim i psihičkim mogućnostima zaposlenog, a radna okolina, sredstva za rad i sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu budu uređeni, odnosno proizvedeni i obezbeđeni, da ne ugrožavaju bezbednost i zdravlje zaposlenog.
 • Poslodavac je dužan da opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom, utvrdi prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Izuzetno, poslodavac koji ima do deset zaposlenih prava, obaveze i odgovornosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu može utvrditi ugovorom o radu
 • Obaveza poslodavca je da u pismenoj formi donese akt o proceni rizika za sva radna mesta... saznajte više
  Aktom o proceni rizika utvrđuju se vrste opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini, i na osnovu toga se vrši procena rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenog. Ovim aktom se određuje i lice za bezbednost i zdravlje na radu. Naša kompanija se bavi i izradom normativnih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, među kojima je i akt o proceni rizika. Kao imenovano odgovorno lice iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sačinićemo za vas sva potrebna normativna dokumenta i aktivno učestvovati sprovođenju svih zakonom predviđenih obaveza.
 • Ako aktom o proceni rizika utvrdi nedostatke u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za čije su otklanjanje potrebna veća investiciona ulaganja, a život i zdravlje zaposlenog nisu teže ugroženi, poslodavac je dužan da sačini poseban program o postupnom otklanjanju nedostataka i utvrdi rokove za realizaciju programa.
 • Rad na izgradnji ili rekonstrukciji objekta zahteva izradu propisnog elaborata o uređenju gradilišta. Elaborat, zajedno sa izveštajem o početku radova moraju se dostaviti nadležnoj inspekciji rada.
 • Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih ili da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji imaju licencu... saznajte više
  Da biste izbegli dodatne troškove angažovanja ljudi i polaganja stručnih ispita iz bezbednosti i zdravlja na radu, ovaj posao možete poveriti nama. Kao odgovorno lice iz BZR, mi preuzimamo svu odgovornost za zakonom propisane obaveze iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a vi se možete fokusirati na vašu osnovnu delatnost.
 • Fokusirajte se na primarnu delatnost i budite najbolji u svom poslu.

  Nama prepustite brigu o bezbednosti ljudi i imovine.