IPOS Vatroservis

Početna / Proizvodi

Protivpožarni aparati za gašenje prahom (S)

Suvi prah se može koristiti za gašenje svih vrsta požara. Ukoliko je pravilnog hemijskog sastava, prah je potpuno bezbedan po zdravlje ljudi. Prah je neškodljiv i za materijale i objekte koji pri gašenju požara dođu u dodir s njim. Zagušujuće dejstvo praha smanjuje udeo kiseonika koji pomaže sagorevanju. Takođe, uzburkani prah iz protivpožarnog aparata prouzrokuje brzo izjednačavanje temperature i odvođenje toplote na hladniju okolinu periferije požara.
U našoj ponudi možete naći sledeće tipove aparata za gašenje suvim prahom:
S-1 (1kg praha)
S-2 (2kg praha)
S-3 (3kg praha)
S-6 (6kg praha)
S-9 (9kg praha)
S-12 (12kg praha)
S-50 (50kg praha)
S-100 (100kg praha)
project project

U našoj ponudi možete naći sve vrste ručnih prenosnih i prevoznih aparata za gašenje požara po povoljnim cenama.

Svi aparati su atestirani i poseduju važeću servisnu garanciju.