IPOS Vatroservis

Početna / Proizvodi / Protivpožarna oprema

Protivpožarna oprema / Vatrogasna oprema

vatrogasna oprema

PROTIVPOŽARNI APARATI ZA GAŠENJE PRAHOM (S)

Suvi prah se može koristiti za gašenje svih vrsta požara. Ukoliko je pravilnog hemijskog sastava, prah je potpuno bezbedan po zdravlje ljudi. Prah je neškodljiv i za materijale i objekte koji pri gašenju požara dođu u dodir s njim...

detaljnije
protipozarna oprema

PP APARATI ZA GAŠENJE UGLJEN DIOKSIDOM (CO2)

Aparati za gašenje ugljen-dioksidom mogu gasiti sve vrste požara, uključujući i požare na električnim postrojenjima visokog napona. Punjeni su komprimovanim ugljen-dioksidom koji se u aparatima nalazi u tečnom stanju...

detaljnije
protipozarna oprema

PP APARATI ZA GAŠENJE VODOM I PENOM

Ovi aparati se koriste za gašenje požara kategorije A i B. Gašenje požara na električnim instalacijama nije dozvoljeno ovim aparatima. Aparati punjeni vodom i penom su: VP-15, PZ-9, V-9...

detaljnije
protipozarna oprema

PP APARATI ZA GAŠENJE EKO GASOM (HEKSAFLUOR PROPAN)

Ovi aparati se koriste za gašenje požara na osetljivoj i skupoj opremi, kao što je računarska oprema, oprema u data centrima, laboratorijama, itd. Heksafluor propan je zamena za halon 1211, ekološki je prihvatljiv i efikasan, netoksičan i ne ostavlja tragove nakon gašenja...

detaljnije
vatrogasna oprema

HIDRANTSKA OPREMA
 

Hidranti mogu biti nadzemni i podzemni. Ugrađuju se u već postojeće cevovode i koriste se za posredno ili neposredno gašenje požara...

detaljnije
vatrogasne nalepnice

ZNAKOVI I NALEPNICE
 

Znakovi i nalepnice sadrže obaveštenja, upozorenja i uputstva koja mogu biti ključna u kriznim situacijama prilikom izbijanja požara. U našoj ponudi možete naći sve vrste znakova i nalepnica: znakovi informisanja, opasnosti, obaveza i zabrana.

detaljnije

U našoj ponudi možete naći sve vrste ručnih prenosnih i prevoznih aparata za gašenje požara po povoljnim cenama.

Svi aparati su atestirani i poseduju važeću servisnu garanciju.