IPOS Vatroservis

Početna / Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu uređuje se sprovođenje i unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu svih zaposlenih u preduzeću. Ako u vašoj firmi nemate osobu koja može obavljati ovu dužnost (zaposleni mora imati položen stručni ispit iz BZR), prepustite taj posao nama.
U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu bavimo se:
 • Obukom
  • osposobljavanjem zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
  • proverom teorijske i praktične osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad zaposlenih
 • Izradom normativnih akata
  • Izrada akta o proceni rizika
  • program obuke radnika iz bezbednosti i zdravlja na radu za sve profile zanimanja
 • Nadzorom kao odgovorno lice iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • sprovodimo postupak procene rizika
  • vršimo kontrolu i dajemo savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
  • organizujemo preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad
  • organizujemo preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline
  • predlažemo mere za poboljšanje uslova rada
  • vodimo zakonom predviđene evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Konsalting, bezbednosni inženjering,
stručno osposobljavanje.