Ko smo mi

Od 1992. godine bavimo se poslovima projektovanja, inženjeringa i pružanja usluga iz oblasti zaštite od požara.
Danas obavljamo sve detalnosti iz oblasti zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu.

Akreditovano kontrolno telo

project

PP Aparati za gašenje požara

Protivpožarni aparati za gašenje prahom (S)/ Protivpožarni aparati za gašenje ugljen-dioksidom (CO2)/ Protivpožarni aparati za gašenje vodom i penom/ Protivpožarni aparati za gašenje eko gasom (heksafluor propan).

pogledaj detaljnije

Hidrantska oprema

Hidranti mogu biti nadzemni i podzemni. Ugrađuju se u već postojeće cevovode i koriste se za posredno ili neposredno gašenje požara.


pogledaj detaljnije

Znakovi i nalepnice

U našoj ponudi možete naći sve vrste znakova i nalepnica: znakovi informisanja, opasnosti, obaveza i zabrana.


pogledaj detaljnije

Fokusirajte se na primarnu delatnost i budite najbolji u svom poslu.

Nama prepustite brigu o bezbednosti ljudi i imovine.

Proizvodi

U našoj ponudi možete naći sve vrste ručnih prenosnih i prevoznih aparata za gašenje požara po povoljnim cenama.
Svi aparati su atestirani i poseduju važeću servisnu garanciju.

worker photo

Protivpožarni aparati za gašenje prahom (S)

Suvi prah se može koristiti za gašenje svih vrsta požara. Ukoliko je pravilnog hemijskog sastava, prah je potpuno bezbedan po zdravlje ljudi...

worker photo

Protivpožarni aparati za gašenje ugljen-dioksidom (CO2)

Aparati za gašenje ugljen-dioksidom mogu gasiti sve vrste požara, uključujući i požare na električnim postrojenjima visokog napona...

worker photo

Protivpožarni aparati za gašenje vodom i penom

Ovi aparati se koriste za gašenje požara kategorije A i B. Gašenje požara na električnim instalacijama nije dozvoljeno ovim aparatima...

worker photo

Protivpožarni aparati za gašenje eko gasom (heksafluor propan)

Ovi aparati se koriste za gašenje požara na osetljivoj i skupoj opremi, kao što je računarska oprema, oprema u data centrima, laboratorijama, itd...

worker photo

Hidrantska oprema

Hidranti mogu biti nadzemni i podzemni. Ugrađuju se u već postojeće cevovode i koriste se za posredno ili neposredno gašenje požara.

worker photo

Znakovi i nalepnice

Znakovi i nalepnice sadrže obaveštenja, upozorenja i uputstva koja mogu biti ključna u kriznim situacijama prilikom izbijanja požara...

Reference

Naši klijenti potiču iz različitih industrija. Iako je svaki klijent jedinstven, svi imaju zajednički cilj – kvalitetna prevencija i bezbedno radno okruženje. Na tome zajednički radimo više od 25 godina.
Klijenti koji su nam ukazali poverenje:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo